Witamy na stronie LandProjekt Architektura Krajobrazu


Nasza firma oferuje usługi projektowe z zakresu architektury krajobrazu oraz szeroki zakres usług wspomagających rozwój inwestycji w zgodzie z uwarunkowaniami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Wykonaliśmy szereg opracowań dla urzędów gmin, firm oraz klientów indywidualnych. Zdobyliśmy także kilka nagród w konkursach projektowych.

Zespół projektowy tworzą wysokiej klasy specjaliści - architekci krajobrazu. Stale współpracujemy z pracownikami akademickimi: architektami, dendrologami, geodetami, urbanistami, przyrodnikami oraz innymi specjalistami różnych branż. Dzięki temu oferujemy naszym klientom rzetelną wiedzę na temat kształtowania przestrzeni, dodatkowo popartą doświadczeniem zawodowym.

W zakresie architektury krajobrazu specjalizujemy się w:
- wielobranżowych projektach terenów zieleni publicznej m.in. projektach zagospodarowania skwerów i parków, projektach placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła;
- projektach ogrodów, w tym projektach nawierzchni, projektach systemów automatycznego nawadniania.
Na potrzeby inwestycji przygotowujemy:
- inwentaryzacje zieleni (inwentaryzacje dendrologiczne) i projekty gospodarki drzewostanem;
- inwentaryzacje przyrodnicze różnego typu;
- prognozy oddziaływania na środowisko do dokumentów planistycznych;
- oceny oddziaływania na środowisko;
- oceny oddziaływania na krajobraz;
- programy funkcjonalno-użytkowe;
- wnioski o dosinansowanie inwestycji z WFOŚiGW;
- analizy i badania przyrodnicze i krajobrazowe, analizy GIS.

Zdobyta wiedza i doświadczenie w pracy naukowej i zawodowej pozwalają nam także na opracowanie przewodników turystycznych i innych publikacji oraz przeprowadzanie szkoleń z zakresu architektury krajobrazu i planowania przestrzennego.

Obszar naszej działalności obejmuje cały kraj, a w szczególności Wrocław, województwo dolnośląskie, opolskie i lubuskie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Urszula Krajewska

Aktualności:

1. Nasza firma w najnowszym wydaniu Ogrodowej Galerii zobacz

2. Zbliża się finał prac badawczych dotyczących oceny pojemności krajobrazu dla potrzeb realizacji nowych inwestycji

3. Negocjacje w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu wokół Hali Stulecia we Wrocławiu

4. Ukończenie szkolenia z zakresu projektowania systemów nawadniających

Ostatnio zakończone projekty:

1. Szczegółowa inwentaryzacja zieleni na terenie stacji PKN Orlen w Chałupkach, Świdnicy i Wrocławiu

2. Przewodnik turystyczny po Śnieżnickim i Ślężańskim Parku Krajobrazowym

3. Projekt wykonawczy zieleni na Osiedlu Grafitowym przy ul. Semaforowej we Wrocławiu

4 Projekt zagospodarowania terenu wraz ze zgłoszeniem budowy elementów małej architektury wokół siedziby DZPK w Jeleniej Górze

5. Projekt budowlany z kosztorysem robót budowlanych dla zagospodarowania terenu wokół gimnazjum w Chocianowie

6. Program funkcjonalno-użytkowy dla budowy ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej w wąwozie przy centrum oświatowo - sportowym w Twardogórze

Liczba odwiedzin: 2385