Nasi klienci:

 • Gmina Chocianów
 • Gmina Koniecpol
 • Gmina Twardogóra
 • Gmina Miękinia
 • Gmina Oława
 • Gmina Sobótka
 • Gmina Środa Śląska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
 • Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice
 • Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
 • LG Electronics
 • Biuro architektoniczne AGP-1
 • Biuro architektoniczne CARDO Architekci
 • Zakład usługowy Prober
 • Zespół projektowy LandProjekt Architektura Krajobrazu świadczy szereg usług projektowych związanych z kształtowaniem krajobrazu w różnych skalach - od niewielkich obszarów przydomowych ogrodów, po rozległe obszary całych gmin. Wykonujemy również opracowania wspomagające realizację inwestycji jak inwentaryzacje zieleni, programy funkcjonalno - użytkowe w zakresie zieleni, ekspertyzy przyrodnicze i krajobrazowe, oceny oddziaływania na środowisko i krajobraz. Nasza oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak również firm i instytucji oraz władz samorządowych.
  Świadczymy usługi na terenie Wrocławia, całego województwa dolnośląskiego, oplskiego i lubuskiego.

  Nasza działalność obejmuje:

  Usługi projektowe:

  • projekty ogrodów prywatnych;
  • projekty nawierzchni;
  • projekty systemów automatycznego nawadniania;
  • projekty architektoniczne elementów małej architektury;
  • aranżacje tarasów i balkonów;
  • projekty i koncepcje rewitalizacji parków miejskich i wiejskich;
  • projekty i koncepcje rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych;
  • projekty zagospodarowania innych publicznych terenów zieleni - placów, skwerów, osiedli mieszkaniowych, terenów rekreacyjnych;
  • projekty i koncepcje terenów firmowych, szkolnych, itp.;
  • projekty placów zabaw, zgodne z wytycznymi programu Radosna Szkoła;
  • projekty ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych oraz szlaków turystycznych.
  • załączniki graficzne do Programu Odnowy Wsi;
  • kosztorysy robót budowlanych i specyfikacje techniczne odbioru robót budowlanych związanych z realizacją projektów zagospodarowania terenu;
  • projekty graficzne jak ulotki reklamowe, plakaty, mapy istniejącego terenu.

  Inwentaryzacje:

  • inwentaryzacje zieleni wraz z gospodarką drzewostanem;
  • przygotowanie wniosku o wycinkę drzew, krzewów;
  • inwentaryzacje przyrodnicze różnego typu.

  Opracowania planistyczne i oceny oddziaływania:

  • opracowania ekofizjograficzne;
  • prognozy oddziaływania dokumentów planistycznych na środowisko;
  • oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, na obszary Natura 2000;
  • oceny oddziaływania ferm wiatrowych na krajobraz;
  • studia i analizy przyrodnicze, krajobrazowe i kompozycyjno - przestrzenne;

  Ekspertyzy krajobrazowe:

  • ocena wartości krajobrazu;
  • opinie o stanie zdrowotnym drzew;
  • programy funkcjonalno - użytkowe w zakresie zieleni;
  • analizy GIS.

  Przygotowanie publikacji:

  • przewodniki turystyczne;
  • mapy turystyczne;
  • mapy tematyczne;
  • inne publikacje dotyczące walorów krajobrazowych.

  Konsultacje, szkolenia, doradztwo:

  • nadzór autorski nad projektami architektury krajobrazu;
  • szkolenia z zakresu architektury krajobrazu i planowania przestrzennego;
  • przygotowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  • doradztwo w zakresie architektury krajobrazu.

  Liczba odwiedzin: 2390