Przewodniki turystyczne:

Inwestor: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
Przewodnik po Śnieżnickim i Ślężanskim Parku Krajobrazowym

Programy funkcjonalno-użytkowe dla terenów zieleni:

Inwestor: Gmina Twardogóra
PFU dla budowy ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej w wąwozie przy centrum oświatowo - sportowym

Inwestor: Gmina Koniecpol
PFU dla zagospodarowania terenu wokół zalewu przy ul Armii Krajowej w Koniecpolu

Inwestor: Gmina Chocianów
PFU dla budowy ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej w parku miejskim w Chocianowie

Inwestor: Gmina Oława
PFU dla budowy ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej w parku miejskim w Oławie

Inwestor: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice
PFU dla zagospodarownaia terenu sektora sportowego WTWK - Partynice we Wrocławiu

PFU - tereny przyległe do zalewu w Koniecpolu Koniecpol - teren przy zalewie I
PFU - tereny przyległe do zalewu w Koniecpolu Koniecpol - teren przy zalewie II
PFU - ścieżka edukacyjna w Chocianowie Chocianów - ścieżka w parku miejskim
PFU - park miejski w Oławie Oława - ścieżka w parku miejskim
PFU - sektor sportowy WTWK - Partynice WTWK Partynice - sektor sportowy


Studia i analizy krajobrazu:

Ocena dynamiki zmian struktury przestrzennej na obszarze gminy SobótkaOcena walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy Środa Śląska

Liczba odwiedzin: 2393